Vienkāršā ieraksta grāmatvedības programma

KRIVULIS

rokasgrāmata

Pēdējās izmaiņas 17.07.2015.

 

 

Satura rādītājs

 

 

Demo instalētāju paņemt te:  Krivulis 2015.1.55. instalētājs

 

 

 

Datorprogrammas Krivulis izmaiņas. 1

Ievads. 5

Sistēmas minimālās prasības. 6

Instalācijas kārtība. 6

Jauna datubāze. 7

Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta veidošana. 7

Klientu saraksts. 9

Darba algas aprēķināšana. 9

Pamatlīdzekļu uzskaite. 12

Tehniskā informācija. 15

 

 

 

Datorprogrammas Krivulis izmaiņas

 

Izpildes datums un izpildītājs

Versija

Paskaidrojumi par iespējām, papildinājumiem un izmaiņām

 

06.07.2014.

A.Osmanis

2014.1.51(demo)

2014.1.52(pārdošanas) versijas

#Nomainīts VistaDB datubāzes dzinējs. Jaunā versija 5.0.3.

# Jauns PVN uzskaites žurnāls

# Automašīnu ceļazīme

#uzlabojumi darbībai un dažādu kļūdu novēršana

10.10.2013.

A.Osmanis

2013.2.43(demo)

2013.2.44(pārdošanas) versijas

#jauns – mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls, papildu izmiņas līdzšinējā IIN maksātāja saimn.darb.ieņ. un izdevumu žurnālā

#EUR kā pamatvalūtas iespēja Krivulī

#uzlabojumi darbībai un dažādu kļūdu novēršana

18.02.2013.

A.Osmanis

2013.1.39.(demo), 2013.1.40(pārdošanas) versijas

#jauns – papildu rezerves datubāzes faila saglabāšana speciālajā Windows mapē ALLUSERAPPDATA katra mēneša 1. un 15.datumā. Drošības nolūkā pret datoru avārijām ikvienam Krivulis lietotājam vismaz 1 reizi mēnesī jāsaglabā visas savas datubāzes failu (.kri) kopijas uz datu nesēja ārpus datora;

#papildinājums – jauni ziņu kodi 81 un 82 par darba ņēmējiem;

#papildinājums – neapliekamais minimums par apgādājamiem no 01.07.2013. ir 80 Ls;

#jaunas VSAOI likmes: vecuma pensionāriem 30.13%(9.45+20.68), izdienas pens.sāņ.-inval.sp.p.saņ. 32.55%(10.20+22.35);

#jaunas VSAOI likmes: nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.vietā 31.45%(9.86+21.59), pensionārs - nodarbin.brīvības atņemš.soda izc.vietā 26.60%(8.34+18.26);

#jauns - PVN deklarācija ar pielikumiem.

10.09.2012. A.Osmanis

2012.2.35.(demo),

2012.2.36.(pārdo-šanas) versijas

#jauns- atvaļinājuma aprēķins ar izdruku

#papaild.- rēķiniem ar izvelni – ar PVN neapliekamie darījumi

#papildin.- unikālie kārtas numuri uzrādīti saimn.darīj.žurnālā pamatojuma teksta sākumā

#jauns- PVN dekl. pielikums PVN2

#papaild.- koriģēti pārskati sakarā ar 01.07.2012. PVN likmes izmaiņām no 22 uz 21%

#jaunas IIN likmes no 2013.g. 24%, 2014.g.22% un no 2015.g.20%

#izmaiņas- izvērsto algu izmaksu sarakstā papildināts ar grāmatveža parakstu sakarā ar attiecīgām prasībām.

09.02.2012.

A.Osmanis

2012.1.33.(demo),

2012.1.34.(pārdo-šanas) versijas

#jaunas VSAOI likmes vecuma pensijas saņēmējiem 30.30% (9.50%+20.80%)

#jaunas VSAOI likmes 1.,2.gr.invalīdiem-spec.p.saņe. 32.82% (10.29%+22.53%)

#ziņas par darba ņēmējiem jauni kodi 61,62,63,71,72

#jauna PVN deklarācija

#jauni PVN1 1.daļas un 3.daļas pielikumi

#valūtu pievienošanas iespēja pie kases, bankas  kontiem, pievienota EUR valūta ar kursu 0.702804

 

05.09.2011.

A.Osmanis

 

2011.2.31. (demo versija)

2011.2.32. (pārdošanas versija)

 

Fundamentālas izmaiņas programmā un datubāzes struktūrā- ieviesti norēķinu(naudas) kontu saraksts.

Ar to radīsies iespēja ievadīt vairākas atsevišķas kases, atsevišķus bankas kontus un citus vairākus maksāšanas līdzekļu kontus. Visi kases apgrozījumi saimniecisko darījumu žurnālā paradīsies vienā ailē "Kase", atsevišķi pa kasēm(bankas kontiem) var skatīties norēķinu žurnālā. Tas pats arī ar bankas un citu maksāšanas līdzekļu kontiem.

21.02.2011.

A.Osmanis

2011.1.29 (demo versija)

2011.1.30.(pārdo-šanas versija)

#ziņās par darba ņēmējiem jauni kodi un jauna veidlapa;

#jaunas 2011.g. likmes: IIN -25%, neapliek.min.- 45 Ls, Neapliek.min.par apgād.- 70 Ls;

#Jaunas 2011.g. VSAOI likmes: 11+24.09% vispārējos gadījumos, 9.20+20.16% vecuima pensionāriem un 9.96+21.82% izdienas pens.saņēmējiem;

# rēķina jaunas 22% likme;

# mainīti rekvizīti PVN žurnālam un saimn.darīj.žurnālam

#darba laika uzskaites tabelē 0 stundas netiek drukātas, jauns kods BD-Brīvdiena

#PVN deklarācijas ierakstu piesaistīšanas sakārtošana.

06.09.2010.

A.Osmanis

2010.2.25.(demo versija)

2010.2.26.(pārdo-šanas versija)

# Darbinieku personas kartītēs jauns profesiju klasifikators, kurš ir spēkā no 18.05.2010;

# Saimniecisko darījumu žurnālā ierakstus var sakārtot pēc dokumenta  vai ieraksta datuma;

# Rēķiniem paraksta sadaļa tagad ir maināma;

# Iestrādāta izvērsta darba laika uzskaite un tās izdruka, var uzskaitīt nostrādātās stundas dienā, naktī, virsstundās;

# Paaugstināta datubāzes dzinēja stabilitāte (jaunā versija VistaDB 4.1.16);

# Dažādas kļūdas izlabotas.

50.03.2010.

A.Osmanis

2010.1.23.(demo versija)

2010.1.24.(pārdo- šanas versija)

 

# No 2010.g. jaunas VSAOI likmes pensionāriem 7.06+18.88%, izdienas p.saņ.-i.p.s. 7.73+20.68%

# No 2010.g. 26% IIN likme

# jauna PVN deklarācija no 2010.g.

# jauni PVN1 I,II,III.daļas pielikumi no 2010.g.

# rēķinu veidošana, izdruka, rēķinu sarakstu izdruka, rēķinu parādīšana PVN žurnālā.

# dažādas kļūdas izlabotas.

20.10.2009.

A.Osmanis

2009.2.19.(demo versija)

2009.2.20.(pārdošanas versija)

# Iestrādāts no 01.07.2009. spēkā esošais neapliekamais minimums 35 Ls

# Iestrādāta pamatlīdzekļu nolietojuma automātiska aprēķināšana

# Iestrādāta personīga konta veidlapas izdruka

# Jauni teritoriju kodi, kuri ir spēkā no 01.07.2009.

# Iestrādātā darba laika uzskaite un tās izdruka

# Dažādas kļūdas izlabotas.

 

05.03.2009.

A.Osmanis

2009.1.15. (demo versija);

2009.1.16. (pārdošanas versija)

# Iestrādāts 2009.g. neapliek.minimums 90 Ls

# iestrādāts 2009.g. neapliek.min.par apgādajamiem 63 Ls

# iestrādāts jauns 1.,2.gr.inv.neapliek.min. 108 Ls

# iestrādāts jauns 3.gr.inval.neapliek.min. 84 Ls

# iestrādāts jauns neapliek.min.polit.repr.pers.108 Ls

# jauna iedzīvotāju ienāk.nodokļa likme 23 %

# jauni darba devēja kodi ziņās par darba ņēmējiem un jauna izdrukas veidlapa

# jaunas VSAOI likmes pensionāriem 28.30% un izd.pens.saņēmējiem 30.68%

# Jauna veidlapa: ziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām par algas datiem (vecais -  paziņojums par algas nodokli) ar izdruku

# ieviests brīdinājums, ja ievadīts atkārtots klients ar to pašu reģ.numuru

# iestrādāts 2009.g.jauns pašnodarbinātā ziņojums ar izdruku

# Jauns 2009.g. ziņojums par VSAOI, IIN un RN ar izdruku vai eksportu uz VID EDS

# Jauna 2009.g. ikmēneša PVN deklarācija ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# izlabots PVN žurnāls, nomainot PVN % likmes: 18 uz 21 un 5 uz 10.

# ieņēmumu un izdevumu grāmatojumam PVN ailē izlaboti saraksti, nomainot PVN likmes no 18 uz 21 un no 5 uz 10.

15.10.2008. A.Osmanis

2008.3.13. (demo versija);

2008.3.14. (pārdošanas versija)

# Klientu saraksta formā ieviests meklēšanas lauks, lai ātrāk sameklētu attiecīgo klientu pēc nosaukuma sākotnējiem burtiem

# pievienota PVN mēneša deklarācijas forma ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# pievienota algas lapiņas izdruka

# pievienota VSAOI kartītes izdruka un paziņojums par algas nodokli izdruka

# pielikta pamatlīdzekļu uzskaite

# ieņēmumu ieraksta formā var veidot kases ieņēmumu orderi ar izdruku

# izdevumu ieraksta formā var veidot kases izdevumu orderi ar izdruku

# dažādas sīkas kļūdas izlabotas

11.04.2008.

A.Osmanis

2008.2.9. (demo versija);

2008.2.10. (pārdošanas versija)

# Darbojas uz Microsoft .NET Framework 2.0 bāzes, var uzstādīt uz Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008.

# uz 1 datora apstrādāt neierobežotu skaitu datubāzes failu (pašnodarbinātās personas)

# izdrukāt datubāzu failu sarakstu

# iespējams datubāzes failu pārkopēt uz citu datoru

# Krivulis veic datubāzes faila kopiju uz tā paša cietā diska, lietotājam jāveic datubāzes faila kopēšana ārpus datora dažādiem gadījumiem.

# Ieņēmumu un izdevumu dokumentu ieraksta grāmatošana, tā ieraksta izdruka, kopēšana, labošana, stornēšana

#Ieņēmumu un izdevumu dokumentu atspoguļošana saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā un PVN uzskaites žurnālā. To žurnālu izdruka un izdrukas sadalīšana pa A4 lapām.

# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļas un 2.daļas ikmēneša izdruka, eksports uz VID elektronisko deklarēšanas sistēmu

# Ziņojums par VSAOI pašnodarbinātām personām

# Darbinieku kartītes, algu aprēķinu saraksti, algu un aprēķinu izdrukas

# Pamatdatos klientu ievade, galveno parametru ievade, ikgadējā naudas kontu atlikumu ievade, klientu un klientu sarakstu izdruka

 

 

 

15.10.2008. A.Osmanis

2008.3.13. (demo versija);

2008.3.14. (pārdošanas versija)

# Klientu saraksta formā ieviests meklēšanas lauks, lai ātrāk sameklētu attiecīgo klientu pēc nosaukuma sākotnējiem burtiem

# pievienota PVN mēneša deklarācijas forma ar izdruku un eksportu uz VID EDS

# pievienota algas lapiņas izdruka

# pievienota VSAOI kartītes izdruka un paziņojums par algas nodokli izdruka

# pielikta pamatlīdzekļu uzskaite

# ieņēmumu ieraksta formā var veidot kases ieņēmumu orderi ar izdruku

# izdevumu ieraksta formā var veidot kases izdevumu orderi ar izdruku

# dažādas sīkas kļūdas izlabotas

11.04.2008.

A.Osmanis

2008.2.9. (demo versija);

2008.2.10. (pārdošanas versija)

# Darbojas uz Microsoft .NET Framework 2.0 bāzes, var uzstādīt uz Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008.

# uz 1 datora apstrādāt neierobežotu skaitu datubāzes failu (pašnodarbinātās personas)

# izdrukāt datubāzu failu sarakstu

# iespējams datubāzes failu pārkopēt uz citu datoru

# Krivulis veic datubāzes faila kopiju uz tā paša cietā diska, lietotājam jāveic datubāzes faila kopēšana ārpus datora dažādiem gadījumiem.

# Ieņēmumu un izdevumu dokumentu ieraksta grāmatošana, tā ieraksta izdruka, kopēšana, labošana, stornēšana

#Ieņēmumu un izdevumu dokumentu atspoguļošana saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā un PVN uzskaites žurnālā. To žurnālu izdruka un izdrukas sadalīšana pa A4 lapām.

# PVN deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļas un 2.daļas ikmēneša izdruka, eksports uz VID elektronisko deklarēšanas sistēmu

# Ziņojums par VSAOI pašnodarbinātām personām

# Darbinieku kartītes, algu aprēķinu saraksti, algu un aprēķinu izdrukas

# Pamatdatos klientu ievade, galveno parametru ievade, ikgadējā naudas kontu atlikumu ievade, klientu un klientu sarakstu izdruka

02.03.2008.

A.Osmanis

2008.1.6. (demo versija)

 

16.01.2008.

A.Osmanis

2008.1.4. (demo versija)

 

27.09.2007.

A,Osmanis

2007.1.2. (demo versija)

 

 

Ievads

 

Pirmoreiz izstrādājam datorprogrammu KRIVULIS pašnodarbinātām personām un visiem individuāliem uzņēmējiem, kuriem grāmatvedības uzskaite ir jākārto vienkāršā uzskaites sistēmā. SIA Zalktis Programmas turpinās attīstīs paralēli iepriekšējo datorprogrammu Zalkti tikai divkāršās grāmatvedības uzskaites vajadzībām.

Pirmoreiz mūsu mājas lapā no 2007.gada 27.septembra bija pieejama Krivulis 2007.1.2. izmēģinājuma versija.

 Datorprogrammas Krivulis izstrādes mērķis: nodrošināt pašnodarbinātas personas, kurām nav speciālās grāmatvedības izglītības, ar praktiski lietojamu datorprogrammu, kas minimāli vienkārši uzskaitīs viņu saimniecisko darbības finanses un nodrošinās LR nodokļu likumdošanā paredzēto pārskatu izdrukas.

Šajā rokasgrāmatā termins „grāmatvedības datorprogramma „Krivulis”” tiek saīsināts uz 1 vārdu „Krivulis”.

 

Sistēmas minimālās prasības

Minimālās prasības datoram un operacionālai sistēmai, lai uzinstalētu krivuli:

Operacionālā sistēma:                        Windows XP ar SP2;

                                                Windows Server 2003;

                                                Windows Vista ar SP2;

                                                Windows Server 2008;

Windows 7;

Windows 8.

Operacionālās sistēmas valoda – angļu vai latviešu valoda. Teorētiski iespējama citās svešvalodās, bet to iespēja nav pārbaudīta.

Cietais diska minimālais brīvs apjoms: 5 Gb - gan instalācijas laikā, gan Zalktis lietošanas laikā. Datu fails var pieaugt atkarībā no informācijas ievadīšanas daudzuma un rezerves kopijas daudzuma, tad ir nepieciešams lielāku brīvu vietu cietā diskā;

Printeris: Printera draiverim jāuzstāda Latvijā pieņemtais A4 papīra standartizmērs. To var izdarīt caur sekojošām izvēlnēm: START > Settings > Printers.

Monitora izšķirtspēja: minimāla 1024x768. Tikai 1024x768 punktu  izšķirtspējā neuzstādiet lielos fontus (Large Fonts) un lielāku par 96 DPI. To uzstāda caur Windows standartutilītiem Control Panel.

Reģionālie iestatījumi: Krivulis ir testēta uz Windowiem, kur kā decimālo atdalītāju izmanto punktu. Uz citādiem variantiem netiek garantēta Krivulī ievadāmo ciparu pareiza attēlošana.

Ja uz jūsu datora nav būtiski decimālo atdalītāju apzīmējumi, tad var caur START>Settings>Control Panel>Regional Settings atvērt tabellapu Currency un Number. Tajās abās tabellapās kā decimālo atdalītāju ievadīt punktu un kā ciparu grupētāju - ievadīt atstarpi - ar garo taustiņu un apstiprināt ar OK.

Ja jūs paredzat izvietot datu failu uz citiem datoriem un pieslēgties uz šo failu caur datortīklu, tad datortīklam jābūt stabilam un traucējumnoturīgam. Nestabilā datortīklā sabojāsies datu fails un to nevarēs izmantot. Nāksies atjaunot no datu failu kopijas.

Krivulis regulāri ik noteiktās dienās  pirms pieslēgšanas attiecīgas datubāzes izveido to kopijas. Tiek uzglabātas bez dzēšanas. Tās uzglabā blakus datu failam mapē XXXX_kopija. XXXX ir datu faila identisks vārds. Ja jums liekas, ka par daudz izveidotas kopijas, varat vecākās kopijas izdzēst. Kopijas stāv datufailam blakus XXXX_kopija mapē.

Krivulis veidotās datubāzes faili beidzas ar paplašinājumu .kri. Veidojot rezerves kopijas, paplašinājums mainās uz .kr0.

Instalācijas kārtība

Palaidiet instalētāju, kas jums ir piegādāts uz CD diska, vai saņemts caur internetu no SIA „Zalktis Programmas” vai A.Osmaņa, vai no mūsu mājas lapas www.zalktis.lv vai www.krivulis.lv (demonstrācijas versijas), pirmais logs norādīs uz to, ka instalētājs ir parakstīts ar Zalktis Programmas SIA piederošo elektronisko parakstu, atsevišķas Windows versijas to var neparādīt. Tad nospied Tālāk, instalētājs sāk instalēt vajadzīgos failus uz jūsu datora. Instalētājs var lūgt jūs pārstartēt datoru, izpildiet viņa lūgumu. Ir iespējams, ka pēc pārstartēšanas instalētājs turpina instalēt Krivuli. Instalētājam nebūs jāievada kādi papildu dati. Pēc instalēšanas pabeigšanas var sākt lietot Krivuli. Licencētām versijām pie pirmreizējās Krivuļa palaišanas tiek prasīta gan licenču numura, gan licenču atslēgas ievade, kuru var nolasīt no licences, kas piegādātas kopā ar šo Krivuļa instalētāja disku.

Jauna datubāze

            Pirmoreiz atverot Krivuli lietošanai uz jūsu datora, atvērsies pirmais  logs ar datubāžu sarakstu. Tā būs tukša. Jūs varat izveidot 1 vai vairākas datubāzes failu. Katrai pašnodarbinātai personai var izveidot 1 datubāzes failu. Pēc noklusējuma datubāze tiek glabāta uz jūsu datora mapē C:/Datubaze. Jūs varat mainīt datubāzes atrašanās vietu.

Lai vispār sāktu grāmatot dokumentus, galvenajos parametros aizpildiet visus prasītos datus. Arī darījumu partnerus vispirms ierakstiet klientu sarakstā.

            Krivulī ir 2 dokumentu iegrāmatošanas veidi: ienākumu un izdevumu dokuments. Katru dokumentu veidojot, var norādīt vai dokumentu vajag ierakstīt saimniecisko darījumu ieņēmumu- izdevumu uzskaites žurnālā un/vai PVN uzskaites žurnālā.

 

 

Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta veidošana

 

            Veidojot ieņēmumu vai izdevumu ierakstu un to saglabājot, datubāzē uzkrājas informācija par visiem tiem darījumiem. Ierakstā katrai summai izvēloties piemēroto saimniecisko darījumu kontu un PVN kontu, tiek nodrošināta to ierakstu attēlošanu saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu žurnālā un PVN žurnālā.

 

Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta lauku apraksti:

Ieraksta datums – ieraksta izdarīšanas laiks, saskaņa ar LR likumu „Par grāmatvedību” 8.pantu var būt ne velāk par 15 dienām pēc tā mēneša beigām, kurā dokumentu saņēma (dokumenta datums). Piemēram, 4.novembrī saņēma bankas izdrukas par bankas konta apgrozījumu. Tad veicot ierakstus uzskaitē no bankas konta izdrukām, par dokumenta datu,u norāda darījuma datumu, bet ieraksta datumu – 4.novembri – t.i. dokumenta ievadīšanas datumu.

Dokumenta datums – datums, ar kuru ir datēts dokuments vai darījuma datums. Pašnodarbinātās personas parasti grāmato pēc kases principa, tad grāmato, kad nauda saņemta vai izdota. Ja dokuments nepieciešams grāmatot pēc dokumenta datuma , ne naudas datuma,  to arī drīkst darīt PVN maksātāji sakarā ar PVN likumu parādīšanai PVN uzskaites žurnālā. Piemēram, PVN maksātājs 10.janvārī izraksta rēķinu par pakalpojumu sniegšanu. Pēc tā rēķina saņem naudu 28.janvārī. Tādā gadījumā 10.janvāra rēķinu grāmato, lai parādītos tikai PVN uzskaites žurnālā, bet 28.janvāra saņemto naudu arī grāmato, lai to parādītu Saimniecisko darījumu uzskaites žurnālā.

Ieņēmumu (izdevumu) konts – norāda uz kuru naudas kontu saimniecisko darījumu žurnālā tas attiecas.

Dok. nosaukums – te ieraksta dokumenta, uz kura pamata izdara ierakstu, nosaukumu.

Dok. sērija – te ieraksta dokumenta sēriju, ja tāds ir.

Dok. numurs – te ieraksta dokumenta, uz kuru pamata izdara ierakstu, numuru.

Darījuma partneris – te ieraksta jūsu darījuma partneri, var izvēlēt tikai no piedāvātā saraksta. To sarakstu var aizpildīt atsevišķā Krivuļa formā – Klientu saraksts, iespēja – jauns klients.

Analit. reģ. nr. – te aizpilda jūsu analītiskā reģistra numuru, ja tāds ir.

Darījuma apraksts – te ieraksta  īsu darījuma aprakstu, piezīmes u.c.

Tatbellapā ierakstu summas – ieraksta darījuma vērtības no dokumenta. Darījuma vērtības var sadalīt atsevišķās rindiņās, ja katrai summai ir dažādas nozīmes, piemēram, notāri sadala amata atlīdzību, valsts nodevu un PVN. Lai papildinātu vai nodzēstu tabulas rindiņas, nospied attiecīgi + vai – taustiņa pogas ar peli.

Tabellapā izdrukas uzstādījumi – 2008.2.9. un 2008.2.10. versijā netiek izmantota, nākošajās versijās var būt papildu iespējām izdrukāt dažādas veidlapas – kases orderi, maksājuma uzdevumi u.c.

 

Ieņēmumu vai izdevumu ieraksta formas apakšdaļā ir komandjosla ar 3 komandām: saglabāt jaunu ierakstu, iziet un drukāt. Komanda „Saglabāt jaunu ierakstu” saglabās katru atsevišķu ierakstu. Pēc tās komandas var jau veidot nākamo ierakstu. Komanda ”Iziet” uzdot aizvērt formu. Ja ir bijis kādi ieraksti, pie komandas iziet tie ieraksti netiek saglabāti. Komanda „Drukāt” uzdos atvērt to ierakstu izdruku formā pirms izdrukas.

Lai pārbaudītu, vai jūsu ieraksti ir saglabāti datubāzē, var to pārbaudīt ar Krivuļa formu „Hronoloģiskais žurnāls, kur parāda visus ierakstus hronoloģiskajā kārtībā.

 

Klientu saraksts

 

            Klientu sarakstā var ievadīt juridiskās, fiziskās personas, darbiniekus un pašu organizāciju(firmu), kā arī pašu organizācijas struktūrvienību. Arī nepieciešams ievadīt arī pašu organizāciju. Katram klientam vajag precīzi izvēlēties, kas par personas veidu. Nav obligāti ievadīt visus datus. Var ievadīt vēlāk vai labot. Var izdzēst kādu nevajadzīgu klientu. Zalktis atļaus izdzēst tikai tos klientus, uz kuriem nebija grāmatojumu.

Darbinieku, ar tipu darbinieks, informācija parādīsies darbinieku un algu sarakstos.

 

 

Darba algas aprēķināšana

            Vispirms algu aprēķināšanas vajadzībām darbinieki pievienojami klientu sarakstā ar TIPU – DARBINIEKS.

            Pēc tam katram darbiniekam ieraksta dažādas algu aprēķinam vajadzīgus datus:

 

 

            Darbinieku atskaitē var izdrukāt VID iesniedzamo atskaiti – ziņas par darba ņēmējiem.

untitled

Darbinieku kartītēs var aprēķināt darbinieku atvaļinājuma naudu.

Algu sarakstā parādās visi sastādītie algu saraksti.

 

Algu aprēķinu sarakstā katram darbiniekam atbilstošus datus var labot labējā tabulā.

Katram darbiniekam aprēķina izvēloties tikai mēnešalgu vai stundu aprēķinu. Izmaksu datums ir svarīgs, no kura mainās dati VID iesniedzamā pārskatā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI. Piemēram, ja algu sarakstā par 2004.g.aprīli izmaksu datums norādīts uz 05.05.2004, tad VID iesniedzamā pārskatā par 2004.g.maiju parādīsies IIN no šā algu aprēkinu saraksta.

 

Algu atskaites formā var uzdot saformēt visas vajadzīgas par algām vajadzīgās atskaites gan sagatavojot izmaksu sarakstus, gan iesniegšanai VID, gan obligāti nodošanai uzņēmuma grāmatvedības dokumentu arhīvam.

aaaaaaaa

 

Darba algu aprēķinus var iegrāmatot ar parastu grāmatojumu, pamatojoties uz izdrukāto algu aprēkinu un maksājumu sarakstu (izvērstais algu sarakstu).

 

 

Pamatlīdzekļu uzskaite

            Zalktī uz izvēlnes ir galvanais izvēlnes uzraksts – Pamatlīdzekļi.

untitled

Pamatlīdzekļu apakšizvēlnē: Pamatlīdzekļu grupa uzskaita uzskaita grupu kodus un nosaukumus. Šim nolūkam vislabāk izmantot LR likuma 13.pantā noteiktās pamatlīdzekļu iedalījumu.

aaaaaaaa

Pamatlīdzekļu grupu kodu un nosaukumu jebkurā vēlākā laikā vai izmainīt bez ierobežojuma.

Nodzēst varēs tikai tad, kad uz to grupu nav piesaistīti pamatlīdzekļi. Piesaistītiem pamatlīdzekļiem var nomainīt uz citu grupu.

            Pamatlīdzekļu sarakstā var ievadiit pa 1 pamatliidzeklim.

aaaaaaaa

Pamatlīdzekļu sarakstā pievienojot jaunu pamatlīdzekli, to datus var ievadiit, pēc jaunā pamatlīdzekļa kartītes atvēršanas.

aaaaaaaa

Par ierakstītiem pamatlīdzekļiem var sagatvaot dažādas atskaites.

aaaaaaaa

Pieejamie LR likumdošanā noteiktas 2 obligātās kartītes: pamalīdzekļu uzskaites karte un pamatlīdzekļu analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte. Pārējās atskaites pievienotas, uz kuru pamatiem var sagatavot dažādas turpmākās jūsu uzņēmuma turpmākās rīcības. Uz nolietojuma apgrozījuma pamata var izdarīt nolietojuma iegrāmatošanu virsgrāmatā ar parastu grāmatojumu.

 

 

Tehniskā informācija

            Lietotājs var saņemt bezmaksas atbildes un paskaidrojumus par Krivulis lietošanu un tās problēmām. Var izteikt ieteikumus par programmu.

Jautājumus, ieskaitot informāciju par sevi (nosaukums, Windows versija un Krivulis versija)  sūtīt vai zvanīt:

Faksu  Nr. 65120040, 65197643

E-pasts:  zalktis@zalktis.lv

konsultants@zalktis.lv

Telefons darba laikā: 26144130

 

Lūdzam faksa sūtītājus katrreiz atsūtīt savus faksa numurus kopā ar jautājumiem.

Izstrādātājs atkarībā no jautājuma būtības var pieprasīt papildu informāciju, lai sagatavotu precizētākās atbildes.

Lūdzu visus Krivulis programmas lietotājus ieteikt dažādus ieteikumus vai arī kādas jaunas atskaites papildus nepieciešams šai programmai. Autors būs ļoti pateicīgs par jauniem ieteikumiem un tos ņems vērā, izstrādājot jaunās versijas.