Atbalsts


       Lietotājs var saņemt bezmaksas atbildes un paskaidrojumus par Krivulis lietošanu un tās problēmām. Var izteikt ieteikumus par programmu.

Jautājumus, ieskaitot informāciju par sevi (nosaukums, Windows versija un Krivulis versija)  sūtīt vai zvanīt:


E-pasts: konsultants@zalktis.lv

Konsultanta telefons darba laikā: 26144130Izstrādātājs atkarībā no jautājuma būtības var pieprasīt papildu informāciju, lai sagatavotu precizētākās atbildes.


 Autors būs ļoti pateicīgs par jauniem ieteikumiem un tos ņems vērā, izstrādājot jaunās versijas.