Darba algas aprēķināšana


       Vispirms algu aprēķināšanas vajadzībām darbinieki pievienojami klientu sarakstā ar TIPU – DARBINIEKS.

       Pēc tam katram darbiniekam ieraksta dažādas algu aprēķinam vajadzīgus datus:       Darbinieku atskaitē var izdrukāt VID iesniedzamo atskaiti – ziņas par darba ņēmējiem.Darbinieku kartītēs var aprēķināt darbinieku atvaļinājuma naudu.

Algu sarakstā parādās visi sastādītie algu saraksti.Algu aprēķinu sarakstā katram darbiniekam atbilstošus datus var labot labējā tabulā.

Katram darbiniekam aprēķina izvēloties tikai mēnešalgu vai stundu aprēķinu. Izmaksu datums ir svarīgs, no kura mainās dati VID iesniedzamā pārskatā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI. Piemēram, ja algu sarakstā par 2004.g.aprīli izmaksu datums norādīts uz 05.05.2004, tad VID iesniedzamā pārskatā par 2004.g.maiju parādīsies IIN no šā algu aprēkinu saraksta.Algu atskaites formā var uzdot saformēt visas vajadzīgas par algām vajadzīgās atskaites gan sagatavojot izmaksu sarakstus, gan iesniegšanai VID, gan obligāti nodošanai uzņēmuma grāmatvedības dokumentu arhīvam.Darba algu aprēķinus var iegrāmatot ar parastu grāmatojumu, pamatojoties uz izdrukāto algu aprēkinu un maksājumu sarakstu (izvērstais algu sarakstu).