Caur Zalktis izvēlni Alga > Darba laika uzskaites saraksti ir pieejami darba laika uzskaite.

Sarakstiem ir 2 veidu izskati: parastais saraksts, kad uzskaita tikai notikuma kodus un darba stundu skaits mēnesī. Otrais veids ir izvērstais darba laika uzskaite, kurā ik dienu var uzskaitīt gan darba laiku dienā, gan naktī, gan virsstundas, gan svētku dienas. Pēc nepieciešamības var pārslēgt no parastā uz izvērsto sarakstu vai atpakaļ, kad uzskaites saraksts ir tukšs. Pārslēgšana notiek, nokešķējot kešķi "Izvērsts" darba laika uzskaites saraksta loga augšdaļā. Bilde pievienota, kurā var redzēt izvērsto sarakstu.Sarakstam var pievienot darbiniekus pa vienam ar koamndpogas "Pielikt" palīdzību.

Loga apakšā ir norādīti kodi, kurus var izmantot algu aprēķinā. Katram drabiniekam atbilstoši nostrādatam faktam ievada vajadzīgās ailēs, piemēram,  dienā, naktī, visrsstundās, ievada nostrādātās stundas, piemēram 8. Ja darbinieks nav nostrādajis vai tās dienas ir brīvas, tad var šos gadījumus apzīmēt ar atbilstošiem kodiem. Piemēram, ja darbinieks ir bijis slims un uzrādīta slimības lapa A, tad tajās dienās ievadiet kodu SA.

Pēc saraksta pilnas aizpildes varat izdrukāt vai aizvērt. Saraksti automātiski saglabājas datubāzē to aizpildes laikā. Var pa daļām aizpildīt un  to vēlāk atvērt vēlreiz aizpildes pabeigšanai.