Grāmatojums preču/pakalpojumu  iegādei no ES (pareizai uzrādīšanai PVN deklarācijā)


100 EUR

Nerādīt Saimniecisko darījumu

ieņ.izdev.uzsk.žurnālā

Ar PVN pamatlik. apliekamās no

ES saņ.preces (d.50.r.)

21.00 EUR

Nerādīt Saimniecisko darījumu

ieņ.izdev.uzsk.žurnālā

Aprēķinātais PVN pamatlikm.

par no ES saņemtajām precēm

(d.55.r.)

21.00 EUR

Nerādīt Saimniecisko darījumu

ieņ.izdev.uzsk.žurnālā

Priekšnod.PVN par

saņem.precēm no ES (d.64.r.)