Jauna datubāze


       Pirmoreiz atverot Krivuli lietošanai uz jūsu datora, atvērsies pirmais  logs ar datubāžu sarakstu. Tā būs tukša. Jūs varat izveidot 1 vai vairākas datubāzes failu. Katrai pašnodarbinātai personai var izveidot 1 datubāzes failu. Pēc noklusējuma datubāze tiek glabāta uz jūsu datora mapē C:/Datubaze. Jūs varat mainīt datubāzes atrašanās vietu.


Lai vispār sāktu grāmatot dokumentus, galvenajos parametros aizpildiet visus prasītos datus. Arī darījumu partnerus vispirms ierakstiet klientu sarakstā.


       Krivulī ir 2 dokumentu iegrāmatošanas veidi: ienākumu un izdevumu dokuments. Katru dokumentu veidojot, var norādīt vai dokumentu vajag ierakstīt saimniecisko darījumu ieņēmumu- izdevumu uzskaites žurnālā un/vai PVN uzskaites žurnālā.