Klientu saraksts       Klientu sarakstā var ievadīt juridiskās, fiziskās personas, darbiniekus un pašu organizāciju(firmu), kā arī pašu organizācijas struktūrvienību. Arī nepieciešams ievadīt arī pašu organizāciju. Katram klientam vajag precīzi izvēlēties, kas par personas veidu. Nav obligāti ievadīt visus datus. Var ievadīt vēlāk vai labot. Var izdzēst kādu nevajadzīgu klientu. Zalktis atļaus izdzēst tikai tos klientus, uz kuriem nebija grāmatojumu.

Darbinieku, ar tipu darbinieks, informācija parādīsies darbinieku un algu sarakstos.