Pamatlīdzekļu uzskaite


       Zalktī uz izvēlnes ir galvanais izvēlnes uzraksts – Pamatlīdzekļi.Pamatlīdzekļu apakšizvēlnē: Pamatlīdzekļu grupa uzskaita uzskaita grupu kodus un nosaukumus. Šim nolūkam vislabāk izmantot LR likuma 13.pantā noteiktās pamatlīdzekļu iedalījumu. Pamatlīdzekļu grupu kodu un nosaukumu jebkurā vēlākā laikā vai izmainīt bez ierobežojuma.

Nodzēst varēs tikai tad, kad uz to grupu nav piesaistīti pamatlīdzekļi. Piesaistītiem pamatlīdzekļiem var nomainīt uz citu grupu.

       Pamatlīdzekļu sarakstā var ievadiit pa 1 pamatliidzeklim.Pamatlīdzekļu sarakstā pievienojot jaunu pamatlīdzekli, to datus var ievadiit, pēc jaunā pamatlīdzekļa kartītes atvēršanas.Par ierakstītiem pamatlīdzekļiem var sagatvaot dažādas atskaites.Pieejamie LR likumdošanā noteiktas 2 obligātās kartītes: pamalīdzekļu uzskaites karte un pamatlīdzekļu analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte. Pārējās atskaites pievienotas, uz kuru pamatiem var sagatavot dažādas turpmākās jūsu uzņēmuma turpmākās rīcības. Uz nolietojuma apgrozījuma pamata var izdarīt nolietojuma iegrāmatošanu virsgrāmatā ar parastu grāmatojumu.