Sveicināti Krivulī !


Turpmāk grāmatvedības datorprogramma "Krivulis" tiek lietots saīsinājums Krivulis.

Paldies jums, ka lietojat Krivuli.


Šobrīd ir pieejama jaunā Krivulis versija 2023.11.xxx.


Pirmoreiz izstrādājam datorprogrammu KRIVULIS pašnodarbinātām personām un visiem individuāliem uzņēmējiem, kuriem grāmatvedības uzskaite ir jākārto vienkāršā uzskaites sistēmā. SIA Zalktis Programmas turpinās attīstīt paralēli datorprogrammu Zalkti tikai divkāršās grāmatvedības uzskaites vajadzībām.

Pirmoreiz mūsu mājas lapā no 2007.gada 27.septembra bija pieejama Krivulis 2007.1.2. izmēģinājuma versija.

 Datorprogrammas Krivulis izstrādes mērķis: nodrošināt pašnodarbinātas personas, kurām nav speciālās grāmatvedības izglītības, ar praktiski lietojamu datorprogrammu, kas minimāli vienkārši uzskaitīs viņu saimniecisko darbības finanses un nodrošinās LR nodokļu likumdošanā paredzēto pārskatu izdrukas.


Jūs varat izmēģināt Krivuli ar demo Krivulis versiju, instalētāju var paņemt te: https://krivulis.lv/Krivulis_202011101_instaletajs.exe