Tehniskās prasības Krivulis uzstādīšanai


Operētājsistēma:

^ Windows 7ar sp2, 8.1, 10 un 11.


Windowa reģionālie iestatījumi:

^ Decimālatdalītājs ir punkta zīme (.).


Dators:

^ 2 GHz Pentium procesors (minimums)

^ 4 GB operatīvā atmiņa RAM (minimums)

^ 1920 x 1024 punktu attēla monitors (minimums),

^ 5 GB brīva vieta uz cietā datora diska.


Operacionālās sistēmas valoda – angļu vai latviešu valoda. Teorētiski iespējama citās svešvalodās, bet to iespēja nav pārbaudīta.

Cietais diska minimālais brīvs apjoms: 5 Gb - gan instalācijas laikā, gan programmas lietošanas laikā. Datu fails var pieaugt atkarībā no informācijas ievadīšanas daudzuma un rezerves kopijas daudzuma, tad ir nepieciešams lielāku brīvu vietu cietā diskā;

Printeris: Printera draiverim jāuzstāda Latvijā pieņemtais A4 papīra standartizmērs. To var izdarīt caur sekojošām izvēlnēm: START > Settings > Printers. 

Monitora izšķirtspēja: minimāla 1920x1024. Tikai 1920x1024 punktu  izšķirtspējā neuzstādiet lielos fontus (Large Fonts) un lielāku par 96 DPI. To uzstāda caur Windows standartutilītiem Control Panel.

Reģionālie iestatījumi: Krivulis ir testēta uz Windowiem, kur kā decimālo atdalītāju izmanto punktu. Uz citādiem variantiem netiek garantēta Krivulī ievadāmo ciparu pareiza attēlošana.

Ja uz jūsu datora nav būtiski decimālo atdalītāju apzīmējumi, tad var caur START>Settings>Control Panel>Regional Settings atvērt tabellapu Currency un Number. Tajās abās tabellapās kā decimālo atdalītāju ievadīt punktu un kā ciparu grupētāju - ievadīt atstarpi - ar garo taustiņu un apstiprināt ar OK.

Ja jūs paredzat izvietot datu failu uz citiem datoriem un pieslēgties uz šo failu caur datortīklu, tad datortīklam jābūt stabilam un traucējumnoturīgam. Nestabilā datortīklā sabojāsies datu fails un to nevarēs izmantot. Nāksies atjaunot no datu failu kopijas.

Krivulis regulāri ik dienu pirms pieslēgšanas attiecīgas datubāzes izveido to kopijas. Tiek uzglabātas bez dzēšanas. Tās uzglabā blakus datu failam mapē XXXX_kopija. XXXX ir datu faila identisks vārds. Ja jums liekas, ka par daudz izveidotas kopijas, varat vecākās kopijas izdzēst. Kopijas stāv datufailam blakus XXXX_kopija mapē.

Krivulis veidotās datubāzes faili beidzas ar paplašinājumu .kri. Veidojot rezerves kopijas, paplašinājums mainās uz .kr0.