Krivulis ir nepārtrauktā attīstībā tā autoru rokās. Lai tā attīstību kaut kādā veidā varētu aprakstīt un izlaist lietotājiem, tiek sadalīti ciklos. Ciklus apraksta ar Krivulis versijas palīdzību. 


Krivulim versijas apzīmējums sastāv no 3 daļām, piemēram Krivulis 2015.11.55. versija. 

Pirmais cipars 2015 norāda, kurā gadā tas tika izstrādāts.

Otrais cipars katra gadā vienmēr ir  no 1 līdz 3, atseviškos gadus var būt tikai 2 vai vairāk par 3. Tas norāda, uz kādu gada daļu tas attiecas. 2015.gadā bija 3 daļas, tad 1 attiecas uz gada sākumu, 2 gada vidū un 3 numurs attiecas uz gada beigu daļu.

       Versijas pēdējais numurs mainās pieaugošā secībā kopš izstrādes pirmsākumiem.


Piemēri, ja Krivulis licencē ir norādīts uz 2015.12.xxx, tad tas nozīmē, ka tā licence atļauj lietotājam lietot šādas versijas:  2015.12.58., 2015.12.60, 2015.12.62 un tamlīdzīgie.